Opatření a podmínky od 24. května (covid-19)

Ráďa/ 24 května, 2021

Akce do 10 osob uvnitř i venku (všechny naše družinovky):

 • bez testů a jiného prokazování
 • roušky povinné uvnitř vždy, venku při vzdálenosti méně než 2 m

Akce více jak 10 osob (50 osob uvnitř/100 osob venku):

 • účastníci jsou bez klinických známek onemocnění
  • necítíš-li se dobře, zůstaň prosím doma
 • uvnitř i venku vždy ochrana dýchacích cest
 • vedení evidence docházky
 • každý účastník nad 6 let věku musí prokázat některý z těchto bodů:
  1. potvrzení z veřejného testovacího místa, že podstoupil antigenní test nejdéle před 72 hod s neg. výsledkem
  2. potvrzení od zaměstnavatele, že podstoupil antigenní test nejdéle před 72 hod s neg. výsledkem
  3. čestné prohlášení (mladší 18 let prohlášení zákonného zástupce), že podstoupil antigenní test nejdéle před 72 hod ve škole/školském zařízení s neg. výsledkem vzor dětivzor dospělí studenti
   • čestné prohlášení můžete napsat v celém znění rukou
  4. podstoupí antigenní test na místě (před začátkem) s neg. výsledkem
   • test si prosím přineste vlastní
  5. testování PCR testem nejdéle před 7 dny s negativním výsledkem
  6. očkování, kdy uběhlo min 22 dní od první dávky (dvoudávkové schéma), nebo 14 dní od aplikace dávky očkovací látky (jednodávkové schéma)
  7. laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, kdy od testu neuplynulo více než 180 dní
Sdílet příspěvek