Opatření a podmínky od 1. září 2021 (COVID-19, „bezinfekčnost“) + aktualizace

Ráďa/ 6 září, 2021

Akce do 20 osob uvnitř i venku (všechny naše družinovky):

 • bez testů a jiného prokazování
 • účastníci jsou bez klinických známek onemocnění
 • roušky dle aktuálně platných opatření

Akce více jak 20 osob (1000 osob uvnitř/2000 osob venku):

 • roušky dle aktuálně platných opatření
 • osoby nad 6 let věku s negativním testem
 • vedení evidence docházky
 • účastníci jsou bez klinických známek onemocnění
  • necítíš-li se dobře, zůstaň prosím doma
 • účastníci se prokáží ONT (očkování/nemoc/test)
 • u vícedenních akcí se ONT prokáže při nástupu na akci a dále každých 7 dní

ONT lze prokázat následujícím způsobem:

1. Očkování:

 • očkování, kdy uběhlo min. 14 dní od dokončeného schématu

2. Nemoc (prodělání):

 • laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, kdy od testu neuplynulo více než 180 dní

3. Testy:

 • potvrzení z veřejného testovacího místa, že podstoupil antigenní test nejdéle před 7 dny 72 hodinami s negativním výsledkem (aktualizace od 30. září)
 • čestné prohlášení (mladší 18 let prohlášení zákonného zástupce), že podstoupil antigenní test nejdéle před 7 dny ve škole/školském zařízení s neg. výsledkem vzor dětivzor dospělí studenti (aktualizace od 30. září)
 • podstoupí antigenní test na místě (před začátkem) s neg. výsledkem
 • potvrzení, že podstoupila max před 24 hodinami online test s neg. výsledkem
 • potvrzení z testování PCR testem nejdéle před 7 dny s negativním výsledkem
Sdílet příspěvek