• má 11 stanovišť na žlutě vyznačené trase
  • jedná se o křížovku; každou odpověď zaznamenejte do vytištěné křížovky (na bráně Spolkového domu) či elektronické křížovky níže
  • tajenkou je otázka, odpověď na ni nám prosím napište do formuláře dole

Křížovka